Video handleiding

Om een gevoel te krijgen voor de mogelijkheden van deze symptomenzoeker, is een korte video-demonstratie gegeven.

Eenvoudig
De eenvoudige tab is bedoeld om snel aan de slag te kunnen. Hier zijn alleen combinaties terug te vinden welke al ooit door een gebruiker zijn gemeld.

Geavanceerd
De geavanceerde tab is bedoeld om nog specifieker te kunnen zoeken. Bijvoorbeeld vanuit een categorie (man,vrouw etc.), vanuit een aandoening of zelfs vanuit een behandeling. Ook is het hier mogelijk om nieuwe kennis toe te voegen, dus nieuwe combinaties te maken. Deze kunnen dan later weer door lotgenoten worden afgewogen in hun zoektocht.

Video (eenvoudig)

Video (geavanceerd)