• Sterftecijfers

    Sterftecijfers 2015

    In welk ziekenhuis heb ik de meeste kans om te overlijden?

    Onderstaand zijn de landelijke sterftecijfers per diagnosegroep gefilterd weergegeven. Deze zijn afkomstig van de officieel gepubliceerde sterftecijfers per ziekenhuis in Nederland.

    Selecteer één van de onderstaande diagnosegroepen om een overzicht te bekijken.

    Wat is een SMR-score? (consumentenbond-leeswijzer)

  Diagnosegroep Overzicht/Ziekenhuis
HSRM
  Aandoeningen ontstaan in perinatale periode
Overige perinatale aandoeningen
Intra-uteriene hypoxie, perinatale asfyxie en geelzucht
Prematuriteit; laag geboortegewicht
  Complicatieszwangerschap, bevallingenkraambed; levendgeborenen
Complicaties zwangerschap, bevalling en kraambed; levendgeborenen
  Congenitale afwijkingen
Cardiovasculaire aangeboren afwijkingen
Niet-cardiovasculaire aangeboren afwijkingen
  Endocrieneziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen en aandoeningen van immuunsysteem
Diabetes mellitus zonder complicatie
Cystic fibrose
Schildklier- en overige endocriene aandoeningen
Aandoeningen van vocht- en elektrolytenhuishouding
Voedingsdeficiënties en ov. voedings-, endocriene- en metabole aandoeningen
Diabetes mellitus met complicatie
  Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Bacteriële infectie; n.n.g. locatie
Sepsis (behalve tijdens bevalling)
Hepatitis, virale en overige infecties
Tuberculose
HIV-infectie
Mycose
  Letselenvergiftiging
Fractuur van de bovenste ledematen
Crush-letsels of inwendige verwondingen
Complicatie v chir procedure of med zorg
Ov letsels en aand door externe oorzaken
Schedelfracturen en ruggenmergletsel
Intracraniaal letsel
Complicatie v hulpmiddelen, impl of transpl
Vergiftiging door psychofarmaca, drugs of overige medicatie
Heupfractuur
Overige fracturen
Open wonden van de extremiteiten
Brandwonden
Gewrichtsletsel door trauma
Fractuur van de onderste ledematen
Open wonden van hoofd, nek en romp
Oppervlakkige verwonding en kneuzing
  Nieuwvormingen
Kanker van rectum en anus
Longkanker en bronchuskanker
Borstkanker
Prostaatkanker
Kanker van hersenen en zenuwstelsel
Leukemie
Kanker zonder specificatie van lokalisatie
Hoofd- en halskanker
Colonkanker
Kanker van overige maagdarmorganen en peritoneum
Huidmelanomen en overige non-epitheliale huidkankers
Eierstokkanker
Kanker van nier -bekken en overige urine-organen
Non-Hodgkin lymfoom
Metastasen
Alvleesklierkanker
Botkanker en bindweefselkanker
Baarmoederhalskanker en kanker van overige vrouwelijke geslachtsorganen
Blaaskanker
Ziekte van Hodgkin
Overige en nng primaire kanker, onderhoudschemotherapie en radiotherapie
Overige en niet gespecificeerde goedaardige nieuwvormingen
Maagkanker
Lever- en galwegkanker
Overige respiratoire en intrathoracale kanker
Baarmoederkanker
Teelbalkanker en kanker van overige mannelijke geslachtsorganen
Schildklierkanker
Multipel myeloom
Nng tumoren of tumoren van onzekere aard
Slokdarmkanker
  Psychischestoornissen
Psychische-, gedrags-, en stemmingsstoornissen
Psychosen en overige waanstoornissen
Schizofrenie, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
Dementie en organische psychische stoornissen
  Symptomen; klachten; niet nader omschrevenen overige aandoeningenen factoren die de gezondheid beïnvloeden
Shock
Allergische reacties
Lymfadenitis en gangreen
Malaise en vermoeidheid
Koorts met onbekende oorzaak
Buikpijn
Overige codes; niet ingedeeld
Syncope
Misselijkheid en braken
Nazorg, revalidatiezorg, screening en onderzoek
  Ziekten van ademhalingsstelsel
Influenza
Astma
Longziekten veroorzaakt door ext stoffen
Pneumonie
COPD en bronchiëctasie
Respiratoire insufficiëntie; ademhalingsstilstand
Acute bronchitis
Pleuritis, pneumothorax, klaplong
Ov aandoeningen vd bovenste luchtwegen
Tonsillitis en bovenste luchtweginfecties
Aspiratiepneumonie door voedsel, braken
Ov aandoeningen vd onderste luchtwegen
  Ziekten van bloed en bloedvormendeorganen
Ziekten van witte bloedcellen
Deficiënties en andere anemie
Afweer- en stollingsstoornissen, hemorragische aandoeningen
  Ziekten van hart en vaatstelsel
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen
Geleidingsstoornissen hartziekten
Acute cerebrovasculaire aandoening
Trombose of embolie v aorta en arteri
Hartklepaandoeningen
Overige en niet nader omschreven hartziekten
Hartfalen, zonder hypertensie
Aneurysmata v aorta en overige arteri
Acuut myocardinfarct
Pulmonale hypertensie
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
Perifere en viscerale atherosclerose
Flebitis, spataderen en aambeien
Hypertensie; essentieel, secundair of met complicaties
Aspecifieke pijn op de borst
Hartritmestoornissen
TIA en ov cerebrovasculaire ziekten
Overige circulatoire aandoeningen
Peri-, endo-, myocarditis en cardiomyopathie
  Ziekten van huid en onderhuids bindweefsel
Infecties vd huid en onderhuids bindw
Ov niet-traumat gewrichtsaandoeningen
Overige bindweefselziekten
Infectieuze artritis en osteomyelitis
Pathologische fractuur
Overige huidaandoeningen, chronische ulcera
Spondylitis, rugaand en osteoporose
  Ziekten van spijsverteringsstelsel Intestinaleinfectie
Aandoeningen vd mond, tanden en kaak
Appendicitis en ov ziekten v appendix
Darmobstructie zonder hernia
Leveraandoeningen, alcohol-gerelateerd
Niet-infectieuze gastro-enteritis
Intestinale infectie
Ontsteking en ov aand maag en duodenum
Regionale enteritis en colitis ulcerosa
Galwegaandoeningen
Gastrointestinale bloeding
Ulcer van maag of duodenum
Abdominale hernia
Anale en rectale aandoeningen
Aandoeningen vd pancreas muv diabetes
Aandoeningen van de slokdarm
Peritonitis en intestinale abcessen
Diverticulose en diverticulitis
Overige leveraandoeningen
Overige gastrointestinale aandoeningen
  Ziekten van urogenitaalstelsel
Chronische nierziekten
Prostaathyperplasie en aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen
Urogenitale symptomen en aandoeningen
Prolaps en ov aand van vrouwelijke bekkenorganen
Nefritis, nefrosis, renale sclerose
Steenvorming en overige aandoeningen van urinewegen
Urineweginfecties
Niet-maligne borstaandoeningen
  Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Meningitis, encefalitis en overige infecties van het centrale zenuwstelsel
Epilepsie en convulsies
Verlamming en late gevolgen van cerebrovasculaire aandoeningen
Overige aandoeningen van het zenuwstelsel
Multiple Sclerose en ov degeneratieve aandoeningen van het zenuwstelsel
Hoofdpijn en aandoeningen van de zintuigen
Ziekte van Parkinson
Coma, stupor en hersenbeschadiging
  Ziektenvanbotten, spierenenbindweefsel
Osteoartritis, reumato