• Sterftecijfers

    Sterftecijfers 2012

    In welk ziekenhuis heb ik de meeste kans om te overlijden?

    Onderstaand zijn de landelijke sterftecijfers per diagnosegroep gefilterd weergegeven. Deze zijn afkomstig van de officieel gepubliceerde sterftecijfers per ziekenhuis in Nederland.

    Selecteer één van de onderstaande diagnosegroepen om een overzicht te bekijken.

    Wat is een SMR-score? (consumentenbond-leeswijzer)

  Diagnosegroep Overzicht/Ziekenhuis
HSRM
  Endocrieneziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen en aandoeningen van immuunsysteem
Aandoeningen van vocht- en elektrolytenhuishouding
Diabetes mellitus met complicatie
  Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Sepsis (behalve tijdens bevalling)
  Letselenvergiftiging
Complicatie v hulpmiddelen, impl of transpl
Intracraniaal letsel
Heupfractuur
Complicatie v chir procedure of med zorg
  Nieuwvormingen
Kanker van rectum en anus
Prostaatkanker
Metastasen
Colonkanker
Borstkanker
Leukemie
Maagkanker
Longkanker en bronchuskanker
Non-Hodgkin lymfoom
Slokdarmkanker
Alvleesklierkanker
Blaaskanker
Nng tumoren of tumoren van onzekere aard
  Symptomen; klachten; niet nader omschrevenen overige aandoeningenen factoren die de gezondheid beïnvloeden
Shock
  Ziekten van ademhalingsstelsel
Aspiratiepneumonie door voedsel, braken
COPD en bronchiëctasie
Pneumonie
Ov aandoeningen vd onderste luchtwegen
Pleuritis, pneumothorax, klaplong
  Ziekten van bloed en bloedvormendeorganen
Deficiënties en andere anemie
  Ziekten van hart en vaatstelsel
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen
Hartfalen, zonder hypertensie
Overige circulatoire aandoeningen
Acuut myocardinfarct
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
Trombose of embolie v aorta en arteri
Hartklepaandoeningen
Hartritmestoornissen
Aneurysmata v aorta en overige arteri
Pulmonale hypertensie
Perifere en viscerale atherosclerose
Acute cerebrovasculaire aandoening
  Ziekten van spijsverteringsstelsel Intestinaleinfectie
Galwegaandoeningen
Overige gastrointestinale aandoeningen
Diverticulose en diverticulitis
Gastrointestinale bloeding
Darmobstructie zonder hernia
Overige leveraandoeningen
Leveraandoeningen, alcohol-gerelateerd
  Ziekten van urogenitaalstelsel
Urineweginfecties
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen
Chronische nierziekten
  Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Coma, stupor en hersenbeschadiging