Laatste nieuws

Co-creatie eHealthboek, brenger van nieuwe inspiratie en innovaties voor de grote uitdagingen in de zorg!

2014-12-10
Het co-creatie eHealthboek is 11-12-2014 officieel gelanceerd. Het eboek is met 250 co-auteurs in 9 maanden, in een unieke co-creatie, tot stand gekomen.

Integrale benadering van eHealth
In het gratis eboek wordt de theorie en praktijk met betrekking tot eHealth vanuit verschillende perspectieven beschreven. Wat is het? Waar liggen kansen en bedreigingen? Wat zijn lessons learned en mogelijkheden om te versnellen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om te komen tot grootschalige implementatie en wat zijn interessante eHealth innovaties?
Positief prikkelen
Met dit co-creatie eHealthboek willen circa 250 co-auteurs iedereen in de zorg op een positieve wijze prikkelen om te komen tot verandering met behulp van eHealth. De komende jaren staat het zorgsysteem flink onder druk. Er zijn fundamentele wijzigingen van het zorgstelsel nodig en eHealth kan hierin een positieve bijdrage leveren. Want volgens de initiatiefnemers en de 250 co-auteurs kan eHealth de kwaliteit van zorg verbeteren en tegelijk de kosten beperken.

Mijnklachtenassistent.nl ziet dat de inzet van eHealth geweldige mogelijkheden geeft om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en ook de kosten te beperken. Implementatie van eHealth is echter geen sinecure. Het is pure veranderkunde in plaats van een technisch kunstje. We staan volgens het boek nog aan het begin van de verandering.

Door co-creatie een breder draagvlak
Het initiatief beschikte tijdens de co-creatie over een adviesraad met zo’n 80 bestuurders en topexperts van zorgorganisaties, zorgverzekeraars, gemeenten en overheid. Ook (Bart Luijten, MijnKlachtenAssistent.nl) is lid van deze adviesraad. Door zorgprofessionals, bestuurders, innovatoren, experts en cliënten te verbinden en daarover met elkaar bottom-up, zowel online als op de fysieke bijeenkomsten bij Achmea en VGZ, in gesprek te komen is er een bijzondere interactie, dynamiek, samenhang en groepsvorming ontstaan.

Gratis download van het eboek viawww.zorginnovatieboek.nl

Bijlage

Proces van het co-creatie eHealthboek
Op 17 maart 2014 is het co-creatie eHealthboek op het Health Valley congres aangekondigd. Na de aankondiging zijn diverse bestuurders en top-experts gevraagd om zitting te nemen in de adviesraad. De adviesraad telde zo’n 80 leden. Rond 1 april zijn de initiatiefnemers gestart met het benaderen van innovatoren, en hebben hen gevraagd of zij bereid waren om hun eHealth innovatie in het boek te laten opnemen. Om deel te nemen kon men een online enquête invullen. Uiteindelijk hebben meer dan 200 innovatoren de online enquête ingevuld. Parallel is er een proces gestart om co-auteurs op te roepen een bijdrage te leveren aan het boek. Uiteindelijk hebben zich zo’n 50 co-auteurs gemeld voor het schrijven van artikelen voor het boek. Op 1 september zijn de ruim 200 eHealth innovaties op de site van Zorginnovatieboek, www.zorginnovatieboek.nl gepubliceerd. Om de co-creatie verder inhoud te geven was de site vanaf dat moment publiek toegankelijk om op de eHealth innovaties te stemmen. Om de co-creatie nog meer body te geven zijn er twee fysieke co-creatie bijeenkomsten geweest. Op 2 oktober was er een fysieke co-creatie bijeenkomst in het conferencecenter van Achmea in Zeist. Op deze bijeenkomst is gesproken over de randvoorwaarden om te komen tot succesvolle eHealth implementatie. Op 26 november was er een fysieke co-creatie bijeenkomst in het hoofdkantoor van VGZ in Arnhem. Daar is een preview van het boek getoond en is er in co-creatie gekomen tot aanpassing van de managementsamenvatting en adviezen in het boek.

Contactgegevens initiatiefnemers
Co Politiek: co.politiek@aimtrack.nl | 06-46182285 Remco Hoogendijk : remco.hoogendijk@sbhin.nl | 06-28909188 Site : www.zorginnovatieboek.nl