Migraine

Wat is migraine?

Migraine is een heftige vorm van hoofdpijn en gaat vaak gepaard met:

  • Lichtflitsen
  • Hoge gevoeligheid voor prikkels
  • Aurafase:
    • Lichtflitsen
    • Voelen van tintelingen in ledematen
    • Tijdelijk slecht zicht

Hoe vaak komt het voor?

Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders heeft last van deze veelvoorkomende hersenziekte.  Migraine komt ongeveer 2x zo vaak voor bij vrouwen dan bij mannen.   

Symptomen en behandelingen

Ga voor meer symptomen en behandelingen naar de symptomenzoeker.