Home / Nieuws A-Z / Bewaartermijn van medisch gegevens

Bewaartermijn van medisch gegevens

  • Artikel
  • 2023-10-18

Veranderingen in de bewaartermijn van medische gegevens: wat je moet weten

Met ingang van 1 januari 2020 is er een belangrijke wijziging doorgevoerd in de bewaartermijn van medische dossiers in Nederland. Voorheen was de wettelijke bewaartermijn van het medisch dossier 15 jaar. Deze termijn is nu op basis van de aangepaste Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verlengd naar 20 jaar.

Nieuwe startdatum van de bewaartermijn

Een andere belangrijke aanpassing in de WGBO is wanneer de bewaartermijn aanvangt. Vroeger startte deze termijn vanaf het moment dat het allereerste gegeven over de patiënt in het dossier werd opgenomen. Echter, nu begint de bewaartermijn pas op het moment dat de laatste wijziging in het dossier is aangebracht. Dit heeft als consequentie dat alle gegevens in het dossier vanaf die datum worden geteld voor de bewaartermijn. In praktische termen kan dit betekenen dat sommige medische gegevens veel langer worden bewaard dan onder de oude regelgeving.

Uitzonderingen en speciale gevallen

Hoewel de standaard bewaartermijn nu 20 jaar is, zijn er situaties waarin dit kan variëren:

  • Academische ziekenhuizen blijven gebonden aan de Archiefwet, die stelt dat ze medische gegevens moeten bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt, vanwege het potentieel gebruik van deze gegevens voor wetenschappelijke doeleinden.
  • Als er andere wettelijke bewaartermijnen zijn die van toepassing zijn, kan het medisch dossier langer worden bewaard.
  • Wanneer langere bewaring noodzakelijk is voor adequate zorgverlening.
  • Als de gegevens van essentieel belang zijn voor een derde partij.

Voor patiënten is het ook mogelijk om vroegtijdige vernietiging van hun medische gegevens aan te vragen, maar hier zijn bepaalde voorwaarden en implicaties aan verbonden, zoals eerder beschreven.

Begrijpen wat jouw rechten en mogelijkheden zijn met betrekking tot jouw medische dossier is essentieel. Het is raadzaam om je verder te verdiepen in de specifieke details als je overweegt actie te ondernemen of als je meer wilt weten.


Was dit artikel nuttig? 


Niet gevonden wat u zocht? Zoek verder in de