Home / Positieve gezondheid behandelmatrix

Positieve gezondheid

Algemeen

Positieve gezondheid is een concept binnen de gezondheidszorg waarbij gezondheid wordt gezien als het vermogen om u aan te passen en uw eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen, waarbij in de basis de volgende dimensies onderscheiden worden:

 1. Lichaamsfuncties
 2. Mentale functies en -beleving
 3. Spiritueel/existentiële dimensie
 4. Kwaliteit van leven
 5. Sociaal maatschappelijke participatie
 6. Dagelijks functioneren

Onze visie

De basisgedachten om gezondheid te zien als een integraal (holistisch) systeem is al vanaf de oprichting in 2009 de visie geweest van symptomenzoeker.nl. Wel vinden wij dat de bovenstaande dimensies te abstract zijn en daardoor moeilijk te vertalen naar de praktijk. Dit is de reden dat wij op zoek zijn gegaan naar een methode die hetzelfde principe nastreeft, maar die beter te spiegelen is met de praktijk en daarmee ook de inhoud van de symptomenzoeker. Na zorgvuldige afwegingen zijn de onderstaande dimensies opgezet onder de noemer 'Positieve gezondheid behandelmatrix':

 1. Zelfzorg
 2. Ontspanning
 3. Bewegen/trainen
 4. Voeding/supplementen
 5. Therapie
 6. Diagnose
 7. Operatief
 8. Reguliere geneesmiddelen
 9. Zelfzorg geneesmiddelen
positieve gezondheid behandelmatrix
Aan de rechterkant van de radarplot zijn overwegend behandelingen te zien waar uzelf invloed op kunt uitoefenen en daarentegen aan de linkerkant behandelingen waar de reguliere gezondheidszorg veelal bij betrokken is.

Deze positieve gezondheid behandelmatrix geeft een samenvatting van alle behandelingen die beschikbaar zijn bij de betreffende aandoening, afgewogen met de bijbehorende wegingsfactor. Hiermee bent u als bezoeker in staat om een snelle inschatting te maken welke dimensies waarde kunnen toevoegen in uw ziekteproces. Hierbij wordt visueel duidelijk dat bij veel ziektes uzelf invloed heeft op de mate van herstel.
In combinatie met het reguliere zorgproces is het op deze manier mogelijk om sneller te genezen en zo de zorgkosten maatschappelijk draagbaar te houden.


Toelichting dimensies

 • Zelfzorg dit zijn behandelingen zelf toe te passen zijn zonder tussenkomst van een zorgverlener
 • Ontspanning Dit betreft behandelingen die raakvlakken hebben met het ontspannen van lichaam of geest
 • Bewegen/trainen Behandelingen vanuit bewegen en trainen
 • Voeding/supplementen dit betreft behandelingen die gericht zijn op voedingen, supplementen of kruiden
 • Therapie dit zijn behandelingen met een medische of alternatieve therapie
 • Diagnose dit zijn onderwerpen die gericht zijn op het diagnostiseren van een ziekte.
 • Operatief dit zijn behandelingen die operatief worden uitgevoerd
 • Reguliere geneeskunde dit zijn behandelingen die vanuit zorgverleners worden uitgevoerd. Denk aan chemotherapie of andere medicatie
 • Zelfzorg geneeskunde Dit zijn geneesmiddelen die vrij te verkrijgen zijn in de winkel

Wist u dat?

Wist u dat uzelf 52% invloed kunt uitoefenen op uw eigen ziekte? Denk dan aan zelfzorg, ontspannen, bewegen en voeding.
Dit is gebleken uit een onderzoek van symptomenzoeker.nl, dat is gebaseerd op 2725 aandoeningen met de daarbij behorende behandelingen over 1.7 miljoen records. Onderstaand is de samenvatting van het onderzoek weergegeven.
positieve gezondheid behandelmatrix analyse


Begrijpt u het niet of wilt u meer weten over deze methode? Laat het ons weten via het contactformulier.