Home / Gezondheidsclaims / Béta-glucaan van haver

Gezondheidsclaims

Béta-glucaan van haver

Onderstaande officiële gezondheidsclaims zijn beschikbaar voor Béta-glucaan van haver en zijn weergegeven in volgorde van voorkomendheid volgens de symptomenzoeker.nl data.

De definitie van gezondheidsclaims staat in Verordening (EG) nr. 1924/2006. Volgens de claimsverordening zijn alleen gezondheidsclaims toegelaten die wetenschappelijk zijn onderbouwd en begrijpelijk zijn voor de consument.SELECT Meeteenheid_nutrient as eenheid,OptionID,IT_NES_settings.Column FROM IT_Options Right Join IT_NES_settings On IT_Options.ID = IT_NES_settings.OptionID WHERE OptionID = 11519

    Toepassingsgebied Gezondheidsclaim (EFSA)
    Cholesterol - verlagen (ziekterisicobeperkende claim)
    • Het is aangetoond dat dit het bloedcholesterol kan verlagen/verminderen. Een hoog cholesterol-gehalte is een risicofactor bij de ontwikkeling van coronaire hartziekten.