Positieve Voorspellende Waarde (PVW)

Een positieve voorspellende waarde geeft een indicatie voor de kans dat de het ingevoerde symptoom past bij het betreffende resultaat. Dit wordt vaak weer gegeven in PVW (%).
De ervaring leert dat de percentages zijn te gebruiken als:

  • 70-100% = Betrouwbaar
  • 30-70% = Matig betrouwbaar
  • 0-30% = Niet betrouwbaar

Hoe te verhogen?

Om de betrouwbaarheid te verhogen kunt u:
  • Het symptoom aanvullen met meer details bijv. (Buikpijn na het eten)
  • Een 2e symptoom opgeven via "Symptoom toevoegen"


Let op!
Deze waarde hangt samen met uw ingevoerde symptomen. Dus het resultaat kan verschillend zijn voor bijv. "Hoesten" of "Droge hoest". Dit gedrag is inherent is aan de techniek die gebruikt wordt binnen deze symptomenzoeker.

Hoe wordt het berekend?

PVW [%] = a / (a+b) * 100
a = Sorteringswaarde betreffende selectie (in veel gevallen een symptoom)
b = Som van Sorteringswaardes van selecties die ook gerelateerd zijn aan dezelfde invoer (in veel gevallen symptomen).

Rekenvoorbeeld: Voor het uitrekenen van het PVW bij het symptoom “Hoofdpijn” bij het ziektebeeld “Migraine”:
a = “Hoofdpijn --> Migraine” met en sorteringswaarde/weegfactor van 10
b = Som van de overige relaties:
- “Hoofdpijn --> Vermoeide ogen” heeft sorteringswaarde/weegfactor 4
- “Hoofdpijn --> spanningshoofdpijn” heeft sorteringswaarde/weegfactor 5
- “Hoofdpijn --> Fibromyalgie” heeft factor 2

Berekening: PVW [%] = 10 / ((4+5+2)+10) * 100 = 47%

Sorteringswaarde/Weegfactor: De sorteringswaarde/weegfactor is een getal dat berekend wordt aan de hand van:
- Het aantal bezoekers wat gezocht heeft naar deze combinatie
- Het aantal bezoekers dat deze combinatie “gemeld” heeft
- Verrekend met de uitkomsten van de nationale studie

Meer lezen over PVW....