Home / Behandelingen / Wat is Esketamine?

Wat is Esketamine?

 • Artikel
 • 2024-03-04

Esketamine is een medicijn dat behoort tot de klasse van de NMDA-receptorantagonisten. Het is een neusspray die wordt gebruikt voor de behandeling van behandelingsresistente depressie bij volwassenen, in combinatie met een oraal antidepressivum. Esketamine is een enantiomeer van ketamine, een stof die bekend staat om zijn snelle antidepressieve effecten, maar ook om zijn potentieel voor misbruik en bijwerkingen.

Symptomen van Behandelingsresistente Depressie:

 • Langdurige gevoelens van verdriet, leegte of hopeloosheid
 • Gebrek aan interesse in dagelijkse activiteiten of hobby’s
 • Veranderingen in slaap- en eetpatronen
 • Moeite met concentratie en besluitvorming
 • Gevoelens van waardeloosheid of schuld
 • Gedachten aan dood of zelfmoord

Deze symptomen zijn hardnekkig en reageren niet op de standaardbehandelingen voor depressie, zoals SSRI's of SNRI's.

Behandeling met Esketamine:

Esketamine wordt meestal voorgeschreven nadat andere behandelingen voor depressie niet effectief zijn gebleken. Het wordt toegediend onder direct toezicht van een zorgverlener in een gecertificeerde medische instelling, vanwege het risico op ernstige bijwerkingen en de noodzaak van monitoring na toediening.

Het medicijn wordt meestal twee keer per week gebruikt gedurende de eerste vier weken, gevolgd door een fase waarin de frequentie kan worden verminderd afhankelijk van de respons van de patiënt.

Bijwerkingen van Esketamine:

Bijwerkingen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen onder andere omvatten:

 • Verhoogde bloeddruk
 • Misselijkheid of braken
 • Duizeligheid
 • Gevoelloosheid of tintelingen
 • Sedatie of vermoeidheid
 • Veranderingen in stemming of gedrag
 • Dissociatie, een gevoel van loskoppeling van jezelf of je omgeving

Patiënten worden na toediening van esketamine nauwlettend gevolgd om eventuele bijwerkingen te beoordelen en om de veiligheid te waarborgen.

Monitoring en Veiligheid:

Vanwege de mogelijke bijwerkingen en het risico op misbruik, is het gebruik van esketamine onderworpen aan strikte regelgeving en moet het worden beheerd binnen een gecertificeerd behandelprogramma. Patiënten moeten na de toediening enige tijd onder medisch toezicht blijven.

Het is belangrijk dat patiënten open communiceren met hun zorgverleners over hun medische geschiedenis, inclusief eventueel drugsmisbruik of psychische problemen, voordat ze met de behandeling beginnen.

Conclusie:

Esketamine biedt een nieuwe hoop voor mensen met behandelingsresistente depressie, maar het komt met zijn eigen set van uitdagingen en risico's. Zorgvuldige overweging, nauwgezette monitoring en een sterke patiënt-zorgverlener communicatie zijn essentieel voor een veilige en effectieve behandeling.


Was dit artikel nuttig? 


Niet gevonden wat u zocht? Zoek verder in de