Home / Aandoeningen / Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie

Frontotemporale dementie (FTD) beschrijft een klinisch syndroom geassocieerd met het krimpen van de frontale en temporale voorste hersenkwabben. Oorspronkelijk bekend als de ziekte van Pick, is de naam en classificatie van FTD al meer dan een eeuw een onderwerp van discussie. De huidige aanduiding van het syndroom groepeert de ziekte van Pick, primaire progressieve afasie en semantische dementie als FTD. Sommige artsen stellen voor om corticobasale degeneratie en progressieve supranucleaire verlamming toe te voegen aan FTD en de groep Pick Complex te noemen. Over deze benoemingen zal verder worden gedebatteerd. Zoals het vandaag wordt gedefinieerd, vallen de symptomen van FTD uiteen in twee klinische patronen die ofwel (1) gedragsveranderingen of (2) taalproblemen met zich meebrengen. Het eerste type kenmerkt gedrag dat ofwel impulsief (ongeremd) of verveeld en lusteloos (apathisch) kan zijn, en omvat ongepast sociaal gedrag; gebrek aan sociale tact; gebrek aan medeleven; afleidbaarheid; verlies van inzicht in het gedrag van zichzelf en anderen; een toegenomen interesse in seks; veranderingen in voedselvoorkeuren; agitatie of, omgekeerd, afgestompte emoties; verwaarlozing van persoonlijke hygiëne; repetitief of dwangmatig gedrag en verminderde energie en motivatie. Het tweede type vertoont voornamelijk symptomen van taalstoornissen, waaronder moeite met het maken of begrijpen van spraak, vaak in combinatie met de symptomen van het gedragstype. Ruimtelijke vaardigheden en geheugen blijven intact. De ziekte heeft een sterke genetische component; FTD werkt vaak in gezinnen. verlies van inzicht in het gedrag van zichzelf en anderen; een toegenomen interesse in seks; veranderingen in voedselvoorkeuren; agitatie of, omgekeerd, afgestompte emoties; verwaarlozing van persoonlijke hygiëne; repetitief of dwangmatig gedrag en verminderde energie en motivatie. Het tweede type vertoont voornamelijk symptomen van taalstoornissen, waaronder moeite met het maken of begrijpen van spraak, vaak in combinatie met de symptomen van het gedragstype. Ruimtelijke vaardigheden en geheugen blijven intact. De ziekte heeft een sterke genetische component; FTD werkt vaak in gezinnen. verlies van inzicht in het gedrag van zichzelf en anderen; een toegenomen interesse in seks; veranderingen in voedselvoorkeuren; agitatie of, omgekeerd, afgestompte emoties; verwaarlozing van persoonlijke hygiëne; repetitief of dwangmatig gedrag en verminderde energie en motivatie. Het tweede type vertoont voornamelijk symptomen van taalstoornissen, waaronder moeite met het maken of begrijpen van spraak, vaak in combinatie met de symptomen van het gedragstype. Ruimtelijke vaardigheden en geheugen blijven intact. De ziekte heeft een sterke genetische component; FTD werkt vaak in gezinnen. Het tweede type vertoont voornamelijk symptomen van taalstoornissen, waaronder moeite met het maken of begrijpen van spraak, vaak in combinatie met de symptomen van het gedragstype. Ruimtelijke vaardigheden en geheugen blijven intact. De ziekte heeft een sterke genetische component; FTD werkt vaak in gezinnen. Het tweede type vertoont voornamelijk symptomen van taalstoornissen, waaronder moeite met het maken of begrijpen van spraak, vaak in combinatie met de symptomen van het gedragstype. Ruimtelijke vaardigheden en geheugen blijven intact. De ziekte heeft een sterke genetische component; FTD werkt vaak in gezinnen.

Behandeling

Er is niet aangetoond dat behandeling de progressie van FTD vertraagt. Gedragsverandering kan helpen om onaanvaardbaar of gevaarlijk gedrag te beheersen. Voor agressief, opgewonden of gevaarlijk gedrag kan medicatie nodig zijn. Het is aangetoond dat antidepressiva sommige symptomen verbeteren.

Prognose

Het resultaat voor mensen met FTD is slecht. De ziekte vordert gestaag en vaak snel, variërend van minder dan 2 jaar bij sommige personen tot meer dan 10 jaar bij andere. Uiteindelijk zullen sommige personen met FTD 24-uurs zorg en monitoring nodig hebben, thuis of in een geïnstitutionaliseerde zorgomgeving. 

Niet gevonden wat u zocht? Zoek verder in de