Home / Aandoeningen / Cerebellaire hypoplasie

Cerebellaire hypoplasie

Cerebellaire hypoplasie is een neurologische aandoening waarbij het cerebellum kleiner is dan normaal of niet volledig ontwikkeld. Cerebellaire hypoplasie is een kenmerk van een aantal aangeboren (aanwezig bij de geboorte) misvormingssyndromen, zoals het Walker-Warburg-syndroom (een vorm van spierdystrofie. Het wordt ook geassocieerd met verschillende erfelijke stofwisselingsstoornissen, zoals het Williams-syndroom, en enkele van de neurodegeneratieve aandoeningen die in de vroege kinderjaren beginnen, zoals ataxie telangiëctasie. Bij een zuigeling of jong kind kunnen symptomen van een aandoening met cerebellaire hypoplasie zijn: slappe spierspanning, ontwikkelings- of spraakachterstand, problemen met lopen en evenwicht, toevallen, verstandelijke beperking, en onvrijwillige bewegingen van de ogen naar de zijkant. Bij een ouder kind kunnen de symptomen zijn hoofdpijn, duizeligheid, onhandigheid,

Behandeling

Er is geen standaardbehandeling voor cerebellaire hypoplasie. De behandeling hangt af van de onderliggende aandoening en de ernst van de symptomen. Over het algemeen is de behandeling symptomatisch en ondersteunend.

Prognose

De prognose is afhankelijk van de onderliggende aandoening. Sommige van de aandoeningen die verband houden met cerebellaire hypoplasie zijn progressief, wat betekent dat de aandoening na verloop van tijd zal verslechteren en hoogstwaarschijnlijk een slechte prognose zal hebben. Andere aandoeningen met cerebellaire hypoplasie zijn niet progressief, zoals die het gevolg zijn van abnormale hersenvorming tijdens de ontwikkeling van de foetus, en hebben mogelijk een beter resultaat.

Niet gevonden wat u zocht? Zoek verder in de