Home / Aandoeningen / Wat is een Aerotoxisch syndroom?

Wat is een Aerotoxisch syndroom?

  • Artikel
  • 2023-12-30

Het Aerotoxisch syndroom is een term die gebruikt wordt om gezondheidsproblemen te beschrijven die mogelijk worden veroorzaakt door blootstelling aan vervuilde lucht in vliegtuigcabines. Het syndroom werd voor het eerst geïdentificeerd in de jaren '90 en heeft sindsdien aanzienlijke aandacht gekregen, zowel in de wetenschappelijke gemeenschap als in de luchtvaartindustrie.

Oorzaak en Blootstelling

De voornaamste oorzaak van het Aerotoxisch syndroom wordt vermoedelijk gevonden in de blootstelling aan lucht die is verontreinigd met chemische stoffen zoals organofosfaten, die kunnen vrijkomen uit motoroliën en hydraulische vloeistoffen. Deze lucht wordt via het "bleed air"-systeem, dat lucht vanuit de motoren naar de cabine leidt, naar binnen gevoerd. Dit systeem kan mogelijk leiden tot kleine lekkages van verontreinigde lucht.

Symptomen

De symptomen van het Aerotoxisch syndroom zijn divers en kunnen variëren van milde klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid en duizeligheid tot ernstigere neurologische en ademhalingsproblemen. In sommige gevallen worden langdurige effecten gemeld, zoals geheugenverlies en chronische vermoeidheid.

Wetenschappelijk Onderzoek en Debat Er is nog steeds veel debat over het Aerotoxisch syndroom, waarbij sommige wetenschappers en luchtvaartautoriteiten de ernst en zelfs het bestaan ervan in twijfel trekken. Toch hebben verscheidene onderzoeken aangetoond dat cabinelucht verontreinigende stoffen kan bevatten, en er zijn gevallen bekend van piloten en cabinepersoneel die symptomen ontwikkelden na vermeende blootstelling.

Maatregelen en Aanbevelingen

Sommige luchtvaartmaatschappijen en fabrikanten hebben maatregelen genomen om het risico te verkleinen, zoals het verbeteren van luchtfiltersystemen en het ontwikkelen van alternatieve luchtcirculatiesystemen die niet afhankelijk zijn van bleed air. Desondanks wordt er in de industrie en door gezondheidsexperts aangedrongen op verder onderzoek en het nemen van additionele veiligheidsmaatregelen.

De discussie over het Aerotoxisch syndroom benadrukt het belang van voortdurende monitoring en onderzoek naar de kwaliteit van de lucht in vliegtuigcabines, zowel voor de gezondheid van het luchtvaartpersoneel als voor passagiers.


Was dit artikel nuttig? 


Niet gevonden wat u zocht? Zoek verder in de