Home / Aandoeningen

Aandoeningen

Lijst van artikelen over aandoeningen die beschikbaar zijn binnen de symptomenzoeker.



Obesitas Hypoventilatiesyndroom

Ook bekend als het Pickwickiaanse syndroom Obesitas-hypoventilatiesyndroom is een ademhalingsstoornis die voorkomt bij sommige mensen bij wie obesitas is vastgesteld. Het syndroom zorgt ervoor dat u te veel kooldioxide en te weinig zuurs...

Lees verder
Obsessief-compulsieve stoornis

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS) is een veel voorkomende, chronische en langdurige aandoening waarbij een persoon oncontroleerbare, terugkerende gedachten ( obsessies ) en / of gedragingen ( dwanghandelingen ) he...

Lees verder
Occipitale neuralgie

  Occipitale neuralgie is een aparte vorm van hoofdpijn die wordt gekenmerkt door doordringende, kloppende of op een elektrische schok lijkende chronische pijn in de bovenhals, het achterhoofd en achter de oren, meestal aan é...

Lees verder
Oculair histoplasmosesyndroom (OHS)

Oculair histoplasmosesyndroom (OHS) is een oogaandoening die kan ontstaan ​​bij mensen met een longinfectie die histoplasmose wordt ge...

Lees verder
Ohtahara syndroom

Ohtahara-syndroom is een ongebruikelijke vorm van epilepsie die wordt gekenmerkt door moeilijk onder controle te houden aanvallen en ontwikkelingsachterstanden. De aandoening treft zuigelingen, meestal binnen de eerste drie levensmaanden (meesta...

Lees verder
Olivopontocerebellaire atrofie (OPCA)

  Olivopontocerebellaire atrofie (OPCA) is een term die de degeneratie van neuronen in specifieke delen van de hersenen beschrijft: het cerebellum, pons en inferieure olijven. OPCA is aanwezig bij verschillende neurodegeneratie...

Lees verder
Ontwikkelingsachterstand

Intellectuele en ontwikkelingsstoornissen (IDD's) zijn een primaire focus van de onderzoeksondersteuning van de NICHD. IDD's omvatten een verscheidenheid aan verschillende soorten handicaps en aandoeningen, waaronder die welke het zenuwstelsel, ...

Lees verder
Onvruchtbaarheid

"Onvruchtbaarheid" is een term die beschrijft wanneer een paar niet in staat is om zwanger te worden na 1 jaar regelmatige, onbeschermde seks te hebben gehad, of na 6 maanden als de vrouw ouder is dan 35 jaar. "Subfertiliteit" wordt soms gebruikt om...

Lees verder
Oorontsteking

Wat is een oorontsteking? Een oorontsteking is een ontsteking van het middenoor, meestal veroorzaakt door bacteriën, die optreedt wanneer zich vocht achter het trommelvlies ophoopt. Iedereen kan een oorontsteking krijgen, maar kinderen kri...

Lees verder
Oorsuizen - Tinnitus

Tinnitus wordt vaak omschreven als een oorsuizen, maar het kan ook klinken als brullen, klikken, sissen of zoemen. Het kan zacht of luid zijn, hoog of laag. U hoort het misschien in een of beide oren. Ongeveer 10 procent van de volwass...

Lees verder
Open ruggetje (spina bifida)

Spina bifida (uitgesproken als SPAHY-nuh BIF-i-duh ) is een neuraal buisdefect dat vaak voorkomt in families. Spina bifida treedt op vanwege een afwijking in de ontwikkeling van het ruggenmerg die optreedt in het eerste trimester van d...

Lees verder
Opsoclonus Myoclonus

Opsoclonus myoclonus is een zeldzame neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door een onstabiele, trillende gang, myoclonus (korte, schokachtige spierspasmen) en opsoclonus (onregelmatige, snelle oogbewegingen). Andere symptomen kunnen zij...

Lees verder
Orthostatische hypotensie (plotselinge bloeddrukdaling)

Orthostatische hypotensie is een plotselinge daling van de bloeddruk die optreedt wanneer een persoon een staande positie aanneemt. Het is te wijten aan een laesie van de baroreflex-lus, die een verandering in de bloeddruk waarneemt en de hartsl...

Lees verder
Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta (OI) is een genetische of erfelijke ziekte waarbij botten gemakkelijk breken (breken), vaak zonder duidelijke oorzaak of letsel. OI staat ook bekend als broze botziekte en de symptomen kunnen variëren van mild met sl...

Lees verder
Osteonecrose

Osteonecrose is een botziekte waarbij het bot begint af te sterven en in te storten. Het wordt ook wel genoemd: Avasculaire necrose. Aseptische necrose. Ischemische necrose. Osteonecrose kan zich in elk bot ontwikkelen, meestal in de:&nb...

Lees verder
Osteopetrose

Osteopetrose is een zeldzame aandoening die ervoor zorgt dat botten abnormaal groeien en te dicht worden. Wanneer botten te dicht worden, zijn ze broos en kunnen ze gemakkelijk breken (breken). Bovendien kunnen botten misvormd en groot zijn...

Lees verder
Otosclerose

Otosclerose is een term die is afgeleid van oto, wat 'van het oor' betekent, en sclerose, wat 'abnormale verharding van lichaamsweefsel' betekent. De aandoening wordt veroorzaakt door abnormale botombouw in het middenoor. Botremodellering i...

Lees verder
Ouderdoemsverziendheid - Presbyopie

Presbyopie is een refractieafwijking die het voor volwassenen van middelbare en oudere leeftijd moeilijk maakt om dingen van dichtbij te zien. Het gebeurt omdat de lens (een binnenste deel van het oog dat het oog helpt scherp te stellen) stopt met he...

Lees verder
Ouderdomsslechthorendheid

Wat is leeftijdsgebonden gehoorverlies? Leeftijdsgebonden gehoorverlies (presbycusis) is het gehoorverlies dat bij de meesten van ons geleidelijk optreedt naarmate we ouder worden. Het is een van de meest voorkomende aandoeningen bij oudere en ...

Lees verder
Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's)

  Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's), ook bekend als prionziekten, zijn een groep zeldzame degeneratieve hersenaandoeningen die worden gekenmerkt door minuscule gaatjes die de hersenen een "sponsachtig" uiterlij...

Lees verder
Overgevoeligheid Pneumonitis

Ook bekend als Extrinsieke allergische alveolitis , long Bird liefhebber , Farmer's long , Hot tub long , luchtbevochtiger long Overgevoeligheidspneumonitis is een zeldzame aandoening van het immuunsy...

Lees verder
Overgewicht

Ook bekend als Adipositas Overgewicht en obesitas komen in de Verenigde Staten steeds vaker voor. Ze worden veroorzaakt door de toename van de grootte en de hoeveelheid vetcellen in het lichaam. Artsen meten de body mass index (BMI)...

Lees verder