Home / Aandoeningen

Aandoeningen

Lijst van artikelen over aandoeningen die beschikbaar zijn binnen de symptomenzoeker.CADASIL (Cerebrale autosomaal dominante arteriopathie met subcorticale infarcten en leuko-encefalopathie)

CADASIL (cerebrale autosomaal dominante arteriopathie met subcorticale infarcten en leuko-encefalopathie) is een erfelijke vorm van cerebrovasculaire ziekte die optreedt wanneer de verdikking van de bloedvatwanden de bloedstroom naar de hersenen...

Lees verder
Carcinoom van onbekende primaire

Kanker van onbekende primaire (CUP) treedt op wanneer kankercellen zich in het lichaam hebben verspreid en uitgezaaide tumoren hebben gevormd, maar de plaats van de primaire kanker is niet bekend....

Lees verder
Cardiogene schok

Ook bekend als hartschok Cardiogene shock is een ernstige aandoening die optreedt wanneer uw hart niet voldoende bloed en zuurstof naar de hersenen, nieren en andere vitale organen kan pompen. Cardiogene shock wordt beschouwd als een med...

Lees verder
Cardioversie

Cardioversie wordt defibrillatie genoemd als het in een noodgeval wordt gedaan om de dood te voorkomen als gevolg van mogelijk fatale ventriculaire aritmieën die kunnen leiden tot een plotselinge hartstilstand. Als alternatief kan uw arts c...

Lees verder
Cariës (tandbederf)

Tandbederf (cariës) is schade aan een tand die kan optreden wanneer bederf veroorzakende bacteriën in uw mond zuren maken die het tandoppervlak of het glazuur aantasten. Dit kan leiden tot een klein gaatje in een tand, een holte ge...

Lees verder
Carotis-hartziekte

Carotis-aderziekte is een ziekte waarbij een wasachtige substantie, plaque genaamd, zich ophoopt in de halsslagaders. Je hebt twee gemeenschappelijke halsslagaders, één aan elke kant van je nek. Ze verdelen zich elk in interne...

Lees verder
Carpaletunnelsyndroom (RSI)

Carpaal tunnel syndroom (CTS) treedt op wanneer de medianuszenuw, die van de onderarm naar de handpalm loopt, tegen de pols wordt gedrukt of geknepen. De carpale tunnel is een smalle, stijve doorgang van ligament en botten aan de basis van de ha...

Lees verder
Centrale koordsyndroom

Het centrale koordsyndroom is de meest voorkomende vorm van onvolledige dwarslaesie die wordt gekenmerkt door een verslechtering van de armen en handen en in mindere mate de benen. Het vermogen van de hersenen om signalen van en naar delen van h...

Lees verder
Centrale pijnsyndroom

Centraal pijnsyndroom is een neurologische aandoening die wordt veroorzaakt door schade aan of disfunctie van het centrale zenuwstelsel (CZS), dat de hersenen, hersenstam en ruggenmerg omvat. Dit syndroom kan worden veroorzaakt door een beroerte...

Lees verder
Centrale pontine myelinolyse (CPM)

Centrale pontine myelinolyse (CPM) is een neurologische aandoening die het vaakst optreedt na een te snelle medische correctie van natriumtekort (hyponatriëmie). De snelle stijging van de natriumconcentratie gaat gepaard met de beweging van...

Lees verder
Cerebellaire degeneratie

Cerebellaire degeneratie is een proces waarbij neuronen (zenuwcellen) in het cerebellum - het gebied van de hersenen dat coördinatie en balans regelt - verslechteren en afsterven. Ziekten die cerebellaire degeneratie veroorzaken, kunnen ook...

Lees verder
Cerebellaire hypoplasie

Cerebellaire hypoplasie is een neurologische aandoening waarbij het cerebellum kleiner is dan normaal of niet volledig ontwikkeld. Cerebellaire hypoplasie is een kenmerk van een aantal aangeboren (aanwezig bij de geboorte) misvormingssyndromen, ...

Lees verder
Cerebrale aneurysma

Een cerebraal aneurysma is een zwakke of dunne plek op een bloedvat in de hersenen dat als een ballon naar buiten komt en zich met bloed vult. Een cerebraal aneurysma kan op een zenuw of omringend weefsel in de hersenen drukken en ook lekken of ...

Lees verder
Cerebrale arteriosclerose

Cerebrale arteriosclerose is het resultaat van verdikking en verharding van de wanden van de slagaders in de hersenen. Symptomen van cerebrale arteriosclerose zijn hoofdpijn, aangezichtspijn en verminderd gezichtsvermogen. Cerebrale arterioscle...

Lees verder
Cerebrale atrofie

Cerebrale atrofie is een veel voorkomend kenmerk van veel van de ziekten die de hersenen aantasten. Atrofie van elk weefsel betekent verlies van cellen. In hersenweefsel beschrijft atrofie een verlies van neuronen en de verbindingen daartus...

Lees verder
Cerebrale caverneuze misvormingen (CCM's)

Cerebrale caverneuze misvormingen (CCM's) zijn vasculaire laesies die bestaan ​​uit clusters van dicht opeengepakte, abnormaal dunwandige kleine bloedvaten (capillairen) die normaal neurologisch weefsel in de hersenen of het ruggenmerg verplaatse...

Lees verder
Cerebrale hypoxie

Cerebrale hypoxie verwijst naar een aandoening waarbij de zuurstoftoevoer naar de hersenen afneemt, ook al is er voldoende bloedstroom. Verdrinking, wurging, verstikking, verstikking, hartstilstand, hoofdtrauma, koolmonoxidevergiftiging en compl...

Lees verder
Cerebro-oculo-facio-skeletaal syndroom (COFS)

Cerebro-oculo-facio-skeletaal syndroom (COFS) is een pediatrische, genetische, degeneratieve aandoening waarbij de hersenen en het ruggenmerg betrokken zijn. Het wordt gekenmerkt door craniofaciale en skeletafwijkingen, ernstig verminderde spier...

Lees verder
Cholera

Cholera is een acute diarreeziekte die wordt veroorzaakt door infectie van de darm met de bacterie Vibrio cholerae . Elk jaar vinden er wereldwijd naar schatting 3-5 miljoen gevallen en meer dan 100.000 doden plaats. De infectie is vaak mild of zond...

Lees verder
Chorea

Chorea is een abnormale onvrijwillige bewegingsstoornis, een van een groep neurologische aandoeningen die  dyskinesieën worden genoemd en die worden veroorzaakt door overactiviteit van de neurotransmitter dopamine in de hersengebi...

Lees verder
Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)

Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door progressieve zwakte en verminderde sensorische functie in de benen en armen. De aandoening, die soms chronische recidivere...

Lees verder
Chronische pijn

Hoewel acute pijn een normaal gevoel is dat in het zenuwstelsel wordt geactiveerd om u te waarschuwen voor mogelijk letsel en de noodzaak om voor uzelf te zorgen, is chronische pijn anders. Chronische pijn houdt aan. Pijnsignalen blijven we...

Lees verder
Chronische Veneuze Insufficiëntie (CVI)

Cerebrale visuele beperking (ook wel corticale visuele beperking of CVI genoemd) is een aandoening die wordt veroorzaakt door schade aan de delen van de hersenen die het gezichtsvermogen verwerken. Het komt het me...

Lees verder
Cilinderafwijking oog (astigmatisme)

Wat is astigmatisme? Astigmatisme is een veelvoorkomend oogprobleem dat uw zicht wazig of vervormd kan maken. Het gebeurt wanneer uw hoornvlies (de heldere voorste laag van uw oog) of lens (een binnenste deel van uw oog dat helpt ...

Lees verder
Circadiane ritmestoornissen

Ook bekend als slaap-waakcyclusstoornissen Circadiane ritmestoornissen zijn problemen die optreden wanneer uw slaap-waakcyclus niet goed is afgestemd op uw omgeving en uw dagelijkse activiteiten verstoort.Je hebt een biologische klok die de...

Lees verder
Coffin Lowry-syndroom

Coffin-Lowry-syndroom is een zeldzame genetische aandoening die wordt gekenmerkt door craniofaciale (hoofd en aangezicht) en skeletafwijkingen, vertraagde intellectuele ontwikkeling, kleine gestalte en hypotonie. Kenmerkende gelaatstrekken zijn ...

Lees verder
Coloboom

Coloboma komt van een Grieks woord dat "beknot" betekent. Het wordt gebruikt om aandoeningen te beschrijven waarbij normaal weefsel in of rond het oog vanaf de geboorte ontbreekt. Om coloboom te begrijpen...

Lees verder
Colpocephalie

Colpocefalie is een aangeboren hersenafwijking waarbij de occipitale hoorns - het achterste of achterste deel van de laterale ventrikels (holtes) van de hersenen - groter zijn dan normaal omdat de witte stof in het achterste cerebrum zich niet heeft ...

Lees verder
Coma

Een coma, ook wel aanhoudende vegetatieve toestand genoemd, is een diepe of diepe staat van bewusteloosheid. Aanhoudende vegetatieve toestand is geen hersendood. Een persoon in coma leeft, maar kan zich niet bewegen of reageren op zijn of h...

Lees verder
Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS)

Complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) is een aandoening die wordt gekenmerkt door ernstige, langdurige chronische pijn (langer dan zes maanden) die constant kan zijn. Symptomen variëren in intensiteit en duur. Sommige mensen omschrijve...

Lees verder
Convergentie-insufficiëntie (CI)

Convergentie-insufficiëntie (CI) is een aandoening waarbij de ogen van een persoon de neiging hebben om naar buiten te drijven bij het kijken naar objecten op korte afstanden, en hun vermogen o...

Lees verder
COPD

Ook bekend als chronische obstructieve longziekte , emfyseem COPD, of chronische obstructieve longziekte, is een progressieve ziekte die het ademen bemoeilijkt. Progressief betekent dat de ziekte na verloop van tijd erger wordt...

Lees verder
Coronaire hartziekte

Ook bekend als coronaire hartziekte , coronaire microvasculaire ziekte , coronair syndroom X , ischemische hartziekte , niet- obstructieve coronaire hartziekte , obstructieve coronaire hartziekte...

Lees verder
Corticobasale degeneratie

Corticobasale degeneratie is een progressieve neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door verlies van zenuwcellen en  atrofie  (krimp) van meerdere hersengebieden, waaronder de hersenschors en de basale ganglia. Cortic...

Lees verder
COVID-19

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die gewoonlijk milde tot matige aandoeningen van de bovenste luchtwegen veroorzaken, zoals verkoudheid. Er zijn de afgelopen twee decennia echter drie nieuwe coronavirussen uit dierlijke reservoirs v...

Lees verder
COVID-19 overzicht

Op deze pagina kun je vinden hoe je COVID-19 (Corona) kunt herkennen, voorkomen en behandelen. Introductie In de regio Wuhan (China) startte in december 2019 de uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Dit virus kan de ziek...

Lees verder
Craniosynostose

Craniosynostose is een aangeboren afwijking van de schedel die wordt gekenmerkt door de voortijdige sluiting van een of meer van de vezelige gewrichten tussen de botten van de schedel (de craniale hechtingen genoemd) voordat de hersengroei voltooid i...

Lees verder
Creutzfeldt-Jakob, ziekte van

De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een zeldzame, degeneratieve, fatale hersenaandoening. De symptomen beginnen meestal rond de leeftijd van 60 jaar. Er zijn drie hoofdcategorieën van CJD:   sporadisch  (de meest vo...

Lees verder
CT-scan van de borst

Ook wel CT-thorax , X-Ray Computed Tomografie (CT x) , berekende axiale tomografie scan (CAT-scan) Een CT-scan van de borst is een meer gedetailleerd type röntgenfoto van de borst. Deze pijnloze beeldvormende test ...

Lees verder
Cushing syndroom

Cushing-syndroom (ook wel hypercortisolisme genoemd) is een aandoening die optreedt wanneer het lichaam van een persoon te lang wordt blootgesteld aan te veel van het hormoon cortisol of een medicijn dat lijkt op cortisol. Het syndroom wordt...

Lees verder
Cysten (nieren)

Simpele niercysten zijn met vloeistof gevulde zakjes of cysten die zich in een of beide nieren kunnen vormen . U kunt slechts één cyste hebben of u kunt er veel hebben. Eenvoudige niercysten zijn meestal rond of...

Lees verder