Disclaimer

De in deze databank verstrekte informatie is gebaseerd op actuele gebruikersinformatie. Dus alle informatie, ingevoerd door gebruikers, wordt opgeslagen en verwerkt in de eindanalyse. De redactie van Symptomenzoeker beoogd het doel om deze informatie zo goed mogelijk te analyseren en te presenteren in een bruikbaar en onafhankelijk advies. Symptomenzoeker is NIET verantwoordelijk voor eventuele gevolgen na het volgen van deze adviezen.

Gebruikers advies

Dit systeem is een 'ondersteunend' systeem en dus niet leidend in een behandeltraject. Hiervoor is het raadzaam om behandelingen in samenspraak met huisarts of medische specials te vervolgen. De gebruiker is ten alle tijden, zelf verantwoordelijk voor de keuze van een eventuele behandeling. Symptomenzoeker.nl niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.

Hyperlinks

De backlinks achter de onderwerpen zijn met de grootste zorg uitgezocht met als doel om de lezer zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun zoektocht. Toch neemt Symptomenzoeker.nl geen verantwoordelijkheid voor de teksten welke op deze pagina's getoond worden.

Verwerking

Gegevens zullen naar verhouding van kennisniveau worden verwerkt tijdens de analyse. Dit wil zeggen dat de invoer van een medisch professional in verhouding zwaarder zal meewegen dan gegevens van een standaard verbruiker.

Financiering

Symptomenzoeker.nl wordt financieel gedragen door IA Medical Systems. Doordat er voor een 'non visual advertisement' beleid is gekozen, heeft dit als gevolg dat er geen advertenties zichtbaar zijn tijdens de zoektocht. De externe links zijn betaalde of onbetaalde doorverwijzingen, welke aan strenge eisen zullen moeten voldoen. Wanneer het een betaalde doorverwijzing is, is dit duidelijk zichtbaar door een uitroepteken incl. een euroteken. Een hyperlink houdt in dat er een complete beschrijving gevonden moet worden achter de betreffende hyperlink. Het correct doorverwijzen is van groot belang voor de bruikbaarheid van deze site.

Privacy

Symptomenzoeker.nl gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen alleen met eigen goedkeuring kunnen worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Statistische berekeningen zullen anoniem worden uitgevoerd.

Cookies

Symptomenzoeker.nl maakt gebruik van cookies om de inhoud van de website beter aan te laten sluiten bij de wensen van de bezoekers. Dit bestaat uit 100% anonieme gebruikersinformatie, dus niet traceerbaar tot een persoonlijk individu.

Beveiliging

We doen commercieel redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Als gevolg van het ontwerp van het internet, de snel veranderende technologie en andere factoren die buiten onze controle vallen, kunnen we echter niet garanderen dat derden geen onbevoegde toegang kunnen krijgen tot de communicatie tussen u en onze servers. We zijn niet aansprakelijk voor de openbaarmaking van persoonlijke gegevens als gevolg van fouten bij de verzending of onbevoegde of onwettelijke handelingen van derden.